CV

PRISAC IGOR

Data şi locul de naştere -15 martie, 1982,

Republica Moldova, raionul Stefan-Vodă,

s. Antoneşti

e-mail: igorprisac@yahoo.com

GSM: 068213355

Activități curente: consultant, trainer, lector universitar, cercetător, coordonator de proiecte, autor de manuale etc.

Studii:

2005-2012 Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice; doctor în ştiinţe politice;

2000-2004 -Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM);

1999-2000 – Liceul Teoretic „Stefan-Vodă”;

1988-1999 – Şcoala medie din s. Antoneşti;

1990-1994 – Şcola de Arte Plastice din s. Antoneşti;

1987-1995 – Şcola Muzicală din Olăneşti şi Antoneşti;

Stagieri și training:

2017 (mai-iunie) – Advanced Leadership Training, HI, Hawaii, USA

2017 (aprilie) – Marketing and Export Strategies, BERD, Chișinău

2016 (noiembrie) – Certificiare în Modele de Personalitate Persolog©

2015 (iulie-august) – Certificare în domeniul diagnosticării afacerilor, BERD, Chișinău

2014 (noiembrie) – Certificare trainer, Swiss Consulting Group SCG, Chișinău

2007 (6 feb.- 9 feb.) – Centrul de Sinergetică la Universitatea Stuttgart, Germania;

2006 -2007 (iulie-februarie)- Universitatea Trier, Catedra de Ştiinţe Politice, Germania;

2005 (ianuarie-martie) -Organizaţia internaţională nonguvernamentală
Kirche in Not/Ostpriesthilfe din Königstein/Germania;

2004 (ianuarie-martie) -Parlamentul Republicii Moldova, Direcţia relaţii externe;

2002 (iunie-iulie) – Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova;

2001 (iulie-august) – Şcoala de vară la „ Centrul de Europeistică” în cadrul
Universităţii Naţionale din Odessa „ I.I. Mecinicov”;

Activitate în câmpul mucii:

Septembrie 2013 – prezent – Decan al Facultății Management și Limbi Străine a Universității ”Divitia Gratiae”, Chişinău

Iulie 2013 – prezent – Fondator/Director Advanced Consulting SRL, Chişinău

Decembrie 2006 – 2012 – Director Executiv al Asociaţiei „COMMUNITAS”,
Chişinău (menită să contribuie la dezvoltarea socialeconomică din anumite regiuni ale ţării);

septembrie 2004 – ianuarie 2005 -Lector stagiar la Institutul de Stat de Relaţii
Internaţionale din Moldova, Facultatea de
Relaţii Internaţionale, Catedra de Relaţii
Internaţionale;

Limbile străine: – Română(E), Engleză(E), Germană(B), Rusă(B);

Studii în domeniul contabilităţii: – august-octombrie 2008, Centrul „Tehnologii
Analitice şi Strategii Financiare”, Chişinău;
– 12 Noiembrie, 2008, training-
„Managementul Financiar în cadrul ONG”,
Centrul CONTACT, Chişinău;

Lucrări ştiinţifice:

1) Article: Igor Prisac. Decizii contextuale în leadership – o abordare transdisciplinară. In: Conducere prin valori – cheia către succes. International Conference – Eurasian Business Conference, Chișinău: UDG, aprilie, 2017, pp. 5-24.
2) Article: Igor Prisac. The New Phase Transition of the World Economy. In: Development, Growth and Finances of Organizations from an Eastern European Context. Cham: Springer, 2017, pp. 101 – 114.
3) Book: Florin Filip, Carmen Făgădar and Igor Prisac. Macroeconomie. București: Editura Economică, 2016, 402 p.
4) Article: Igor Prisac. Ecological Policies and Their Challenges for the Economy of Eastern Europe. In: Business Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context. Heidelberg: Springer, 2017, pp. 147 – 157
5) Article: Igor Prisac. A Transdisciplinary Approach of Ecological Economy and Sustainability in Eastern Europe. In: Business Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context. Heidelberg: Springer, 2017, pp. 75 – 85
6) Book: Văduva S., Beanea C., Igor Prisac et al. Economie Globală. București: Editura Economică, 2016, 300 p.
7) Article: Prisac I. Investments and entrepreneural factor in providing sustainable jobs. In: Economie şi Sociologie Journal, nr. 3, 2015, Chişinău: Institutul Naţional de cercetări economie, pp. 96-100.
8) Book: Fotea I., Prisac I., Fotea S. et al. Bazele Managementului. Oradea: Editura Universităţii Emanuel, 2015, 366 p.
9) Article: Pop I., Tapoş M. and Prisac I. A transdisciplinary approach on the Advanced Sustainable Knowledge Integration. In: The role of engineering/technology and business education in an uncertain future – 7th Balkan Region Conference on Engeneering and Business Education. Lucian Blaga University of Sibiu, 1-4 November 2015, pp. 228-249.
10) Article: Prisac I. Between Russian and the EU: The Sociopolitics of the Republic of Moldova – a Transdisciplinary Approach. In: Geopolitics, Development, and National Security: Romania and the Republic of Moldova at the Crossroads. Heidelberg: Springer, 2015, pp. 83-102.
11) Article: Prisac I. Necunoscutele în dezvoltarea afacerilor – o provocare practico-ştiinţifică. În: Principii pentru o viaţă împlinită în afaceri şi societate. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică în cadrul Universităţii „Divitia Gratiae“ din 22 noiembrie, 2015, Chişinău: Editura UDG, pp. 10-14.
12) Article: Prisac I. Economic dynamics of the Republic of Moldova in the context of European Integration. In: Economie şi Sociologie Journal, nr. 1, 2015, Chişinău: Institutul Naţional de cercetări economie, pp. 113-119.
13) Article: Prisac I. Dealing with the Complexity in Management Processes and Economic Dynamics. In:Developing Entrepreneural and Creativity in the Romanian Business Environment. 4th Griffiths School of Management Series. Oradea: Emanuel University Press, 2014, pp. 49-64.
14) Article: Prisac I. Puterea politică și entropia social în viziunea sinergetică. În : Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Nr. 3, 2009, pp. 140-148;
15) Conference thesis: Prisac I. Valoarea practică și aplicarea paradigmei sinergetice în eficientizarea sistemului politic al Republicii Moldova. În: Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuții, perspective: 2010, Chișinău, pp. 20-26;
16) Article: Присак И. Информационные источники и динамика социальных систем. В: Общество и экономика. Mосква, № 8-9, 2009, с. 187-198;
17) Article: Prisac I. Problema funcţionării sistemului politic al Republicii Moldova. În: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Nr. 1, 2007, pp. 109-112;
18) Book: Prisac I. Antoneşti în documente istorice şi cărţi vechi (monografie istorică). Chişinău: Editura „Alfa şi Omega”, 2006;
19) Article: Prisac I. Sinergetica ca metodă de cercetare în ştiinţa contemporană. În: Revista de Filosofie şi Drept, Nr. 1-2, 2006. pp. 132-135;
20) Conference thesis: Prisac I. Abordarea sinergetică în cercetarea sistemelor sociale. Materialele conferinţei ştiinţifice consacrate zilei mondiale a filosofiei „Filosofia şi perspectiva umană”. 2006. Chişinău. pp. 232-236;
21) Doctor thesis in political science: Prisac I. Implemetarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova (defended on the 1st of March 2012:);
22) License thesis in international relations: Prisac I. „Terorismul în contextul relaţiilor internaţionale”. Teză de licenţă. Chişinău, 2004, International Relations Department of IRIM;
23) Conference thesis: Prisac I. «Интеграционные процессы и европейская безопасность на современном этапе», August 2001, Institutul I.I. Mecinicov, Odessa/Ucraina.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: