CV

Numele:PRISAC

Prenumele: IGOR

Data şi locul de naştere -15 martie, 1982,

Republica Moldova, r. St.-Vodă,

s. Antoneşti

e-mail: igorprisac@yahoo.com

GSM: 068213355

Activități curente: consultant, trainer, lector universitar, cercetător, coordonator de proiecte, autor de manuale etc.

Studii:

2005-2012 Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice; doctor în ştiinţe politice;

2000-2004 -Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM);

1999-2000 – Liceul Teoretic „Stefan-Vodă”;

1988-1999 – Şcoala medie din s. Antoneşti;

1990-1994 – Şcola de Arte Plastice din s. Antoneşti;

1987-1995 – Şcola Muzicală din Olăneşti şi Antoneşti;

Stagieri și training:

2015 (iulie-august) – calificare în domeniul diagnosticării afacerilor, BERD, Chișinău

2014 (noiembrie) – Certificare trainer, Swiss Consulting Group SCG, Chișinău

2007 (6 feb.- 9 feb.) – Centrul de Sinergetică la Universitatea Stuttgart, Germania;

2007 (ianuarie-februarie)- Universitatea Trier, Catedra de Ştiinţe Politice,

2006 (iulie-august), Germania;

2005 (ianuarie-martie) -Organizaţia internaţională nonguvernamentală
Kirche in Not/Ostpriesthilfe din Königstein/Germania;

2004 (ianuarie-martie) -Parlamentul Republicii Moldova, Direcţia relaţii externe;

2002 (iunie-iulie) – Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova;

2001 (iulie-august) – Şcoala de vară la „ Centrul de Europeistică” în cadrul
Universităţii Naţionale din Odessa „ I.I. Mecinicov”;

Activitate în câmpul mucii:

Septembrie 2013 – prezent – Decan al Facultății de Management și Limbi Străine a Universității ”Divitia Gratiae”, Chişinău

Iulie 2013 – prezent – Fondator/Director Advanced Consulting SRL, Chişinău

Decembrie 2006 – 2012 – Director Executiv al Asociaţiei „COMMUNITAS”,
Chişinău (menită să contribuie la dezvoltarea socialeconomică din anumite regiuni ale ţării);

septembrie 2004 – ianuarie 2005 -Lector stagiar la Institutul de Stat de Relaţii
Internaţionale din Moldova, Facultatea de
Relaţii Internaţionale, Catedra de Relaţii
Internaţionale;

Limbile străine: – Română(E), Engleză(E), Germană(B), Rusă(B);

Studii în domeniul contabilităţii: – august-octombrie 2008, Centrul „Tehnologii
Analitice şi Strategii Financiare”, Chişinău;
– 12 Noiembrie, 2008, training-
„Managementul Financiar în cadrul ONG”,
Centrul CONTACT, Chişinău;

Lucrări ştiinţifice:

1) Articol: Prisac I. Investments and entrepreneural factor in providing sustainable jobs. In: Economie şi Sociologie Journal, nr. 3, 2015, Chişinău: Institutul Naţional de cercetări economie, pp. 96-100.
2) Manual: Fotea I., Prisac I., Fotea S. et al. Bazele Managementului. Oradea: Editura Universităţii Emanuel, 2015, 366 p.
3) Articol: Pop I., Tapoş M. and Prisac I. A transdisciplinary approach on the Advanced Sustainable Knowledge Integration. In: The role of engineering/technology and business education in an uncertain future – 7th Balkan Region Conference on Engeneering and Business Education. Lucian Blaga University of Sibiu, 1-4 November 2015, pp. 228-249.
4) Articol: Prisac I. Between Russian and the EU: The Sociopolitics of the Republic of Moldova – a Transdisciplinary Approach. In: Sebastian V. And Adnrew Th.. Geopolitics, Development, and National Security: Romania and the Republic of Moldova at the Crossroads. Heidelberg: Springer, 2015, pp. 83-102.
5) Articol: Prisac I. Necunoscutele în dezvoltarea afacerilor – o provocare practico-ştiinţifică. În: Principii pentru o viaţă împlinită în afaceri şi societate. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică în cadrul Universităţii „Divitia Gratiae“ din 22 noiembrie, 2015, Chişinău: Editura UDG, pp. 10-14.
6) Articol: Prisac I. Economic dynamics of the Republic of Moldova in the context of European Integration. In: Economie şi Sociologie Journal, nr. 1, 2015, Chişinău: Institutul Naţional de cercetări economie, pp. 113-119.
7) Articol: Prisac I. Dealing with the Complexity in Management Processes and Economic Dynamics. In:Developing Entrepreneural and Creativity in the Romanian Business Environment. 4th Griffiths School of Management Series. Oradea: Emanuel University Press, 2014, pp. 49-64.

8) Teză de doctor: Prisac I. Implemetarea metodei sinergetice în analiza şi eficientizarea sistemului politic din Republica Moldova. Chișinău, 2012, 167 p.

9) Articol: Prisac I. Puterea politică și entropia social în viziunea sinergetică. // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Nr. 3, 2009, p. 140-148;

10) Articol: Prisac I. Valoarea practică și aplicarea paradigmei sinergetice în eficientizarea sistemului politic al Republicii Moldova. In: Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuții, perspective: 2010, Chișinău, p. 20-26;

11) Articol: Присак И. Информационные источники и динамика социальных систем. // Общество и экономика. Mосква, № 8-9, 2009, с. 187-198;

12) Articol: Igor Prisac. Problema bunăstării social în Republica Moldova ca o problemă de micronivel. Discurs la conferinţa ştiinţifică din 15 mai 2007 în cadrul Academiei de Ştiinţe din Moldova cu genericul: „Dezvoltarea umană în condiţiile formării relaţiilor de piaţă.” Chinău 2007.

13) Articol: Igor Prisac. Antoneşti în documente istorice şi cărţi vechi (monografie istorică). Chişinău. 2006

14) Articol: Igor Prisac. Sinergetica ca metodă de cercetare în ştiinţa contemporană.//„Rrevista de Filosofie şi Drept”, Nr. 1-2, 2006. p. 132-135;

15) Articol: Igor Prisac. Abordarea sinergetică în cercetarea sistemelor sociale. Materialele conferinţei ştiinţifice consacrate zilei mondiale a filosofiei „Filosofia şi perspectiva umană”. 16 noiembrie, 2006. Chişinău. p. 232-236;

16) Conferinţă: „ Securitatea şi integrarea europeană la începutul secolului XXI”, august 2001, Institutul I.I. Mecinicov, Odessa/Ucraina;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: