Posted by: Igor Prisac | December 4, 2010

Paradoxul spiritual din Republica Moldova

Potrivit Recesămîntului populației din 2004, 95.52%  din cei 3 383 332 de cetățeni care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova consideră că sunt creștini ortodoxi, baptiști, adventiști, penticostali,evangheliști, catolici etc [1]. Cu alte cuvinte ne considerăm a fi o țară creștină. Totuși, paradoxul pe care îl observăm pe parcursul unui deceniu (2001-2010)  în cele 5 alegeri parlamentere (inclusiv cele anticipate)  nu mai puțin de 40% din alegătorii Republicii Moldova sunt simpatizanți și chiar membri ai Partidului Comunist din Republica Moldova (PCRM). Ba chiar mai mult decît atît, pe parcursul a 8 ani  (2001-2009) Republica Moldova, declarată a fi creștină, a fost guvernată de către un partid politic, învățătura și membrii cărora nu au nimic de a face cu spiritualitatea creștină. Mulți din membrii actuali ai acestui partid se declară a fi ateiști sau nu se declară nici ateiși și nici creștini. În perioada sovietică ideologia și guvernarea totalitar comunistă a distrus zeci de mii de biserici atît ortodoxe, cît și protestante, creștinii fiind condamnați la ani grei de supravețuire în Siberia, închiși și chiar torturați.

Totuşi, problema paradoxului nu constă în comuniştii actuali din Republica Moldova, ci în însăşi populaţia care are o spiritualitate doar nominală sau superficială. Puţini sunt acei care se închină cu adevărat lui Dumnzeu, poate cîteva procente din întregul număr al cetăţenilor populaţiei noastre. Problema comunismului este doar un indicator al sincerităţii spirituale din Republica Moldova. Culmea este că liderii acestui partid au încercat să ademenească creştinătatea declarînd că “Isus Hristos a fost primul comunist” la o întîlnire între liderii Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova la Mănăstirea de la Condrița [2]. Chiar dacă principiul egalităţii în societate este un pricipiu comun împărtăşit atît de creştinătate, cît şi de comunism, o astfel de declaraţie este o hulă împotriva lui Dumnezeu de care, cei care au enunţat-o, trebuie să se pocăiască, altfel binecuvîntarea lui Dumnzeu va fi departe de astfel de ”crestini”. Trebuie să amintim că deosebirea esențială dintre creștinism și comunism constă în aceea că prima pune în centrul învățăturii sale pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt, pe cînd cea din urmă pune în centrul său colectivul. Acest fapt ne poate explica de ce nimeni nu a putut să distrugă Biserica Domnului Isus de-a lungul veacurilor, pe cînd comunismul s-a prăbușit și se tot prăbușește în mai multe țări care au îmbrățișat o astfel de învățătură. Astfel, Dumnezeu nu se lasă batjocorit.

Problema esențială a națiunii Republicii Moldova nu este corupția, nu este sărăcia, nu este economia slabă, nu este justiția nedreaptă, nu este traficul de ființe umane, nu este statul de drept, nu este democrația nedezvoltată. Problema esențială a republicii noastre este una cultural-spirituală care nu permite cetățenilor săi trăiască într-un stat fără corupție, prosper, cu o economie puternică, cu o justiție funcționabilă, fără trafic de ființe umane și cu o democrație model. Soluția problemei spirituale a fost adusă de jertfa lui Isus Hristos la crucea de Gologota deja de 2000 de ani în urmă, totuși mulți nu doresc să-l urmeze cu adevărat. Astfel, spiritualitea din Republica Moldova nu se învață la traininguri sau școlile primare, ci în acceptarea lui Isus Hristos în inimă și relația personală cu Dumnezeu prin rugăciune (respirația spirituală), trăirea și studierea Sfintei Scripturi ” Biblia” (hrana spirituală), părtășie și frecvență regulată a unei biserici vii (zidire și creștere spirituală), slujire și iubirea aproapelui (împlinirea spirituală). Taote aceste sunt cu neputință de realizat de către cetățenii Republicii Moldova dacă nu se pocăiesc cu adevărat de trecutul lui și nu-l accepta pe Isus Hristos ca Domnul și mîntuitor. Acest adevăr este bine reflectat în versetul cheie al Bibliei, Iona 3:16: ”Fiindcă atît de mult a iubit Dumnzeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Un alt verset din Iona 14:6  aflăm că Isus i-a zis (ucenicului Toma): „Eu sînt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine”. Pînă ce națiunea moldavă nu va urma și trăi această învățătură esențială a creștinismului va fi departe de adevăratul creștinism.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca națiunea moldavă să nu cadă pradă comunismului, dar nici liberalismului, imoralității, răzmățului și indiferenței. Ci să trăimă învățătura creștină cu adevărat începînd cu cei la conducere și terminînd cu țăranul simplu.

Note:

1. Recesămîntul populației 2004. În: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova [on line]. 2004. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2234 (citat 03.12.2010);

2. A fost Isus Hristos “primul comunist”? În: Moldova Creșrină [on line]. 22 iunie 2007. http://www.moldovacrestina.net/social/a-fost-isus-hristos-primul-comunist/comment-page-1/(citat 04.12.2010);

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: