Posted by: Igor Prisac | October 15, 2007

Doctrina despre îngeri

Natura despre îngeri este foarte bine arătată în cartea biblică Evrei 1:6, 14, unde ni se spune că ei se închină Fiului şi sunt slujitori pentru mîntuirea noastră. De asemenea, îngerii sunt făcuţi de Dumnezeu din foc, vînt sau orice, şi nu sunt născuţi din Dumnezeu, adică nicidecum nu au natura lui Dumnezeu (Evrei 1:14).

Însă, un adevăr important pe care trebuie să-l cunoaştem despre îngeri este faptul că sunt îngeri buni, adică care slujesc pe Dumnezeu, şi îngeri răi, care slujesc pe Diavolului şi care s-au răzvrătit împreună cu Lucifer (Satana) împotriva lui Dumnezeu, lucru care este descris de cartea biblică Ezechiel. Soarta lor este iazul cu foc şi pucioasă, adică pedeapsa veşnică care este pregătită Diavolului şi îngerilor lui. Dumnezeu pe astfel de îngeri nu i-a cruţat, şi le-a pregătit un loc de chin veşnic la împlinirea vremurilor (Matei 25:41, Apocalipsa 12:3-4).

O erezie care a apărut despre îngeri, este că de multe ori s-a confundat în anumite versete din Biblie, că Dumnezeu este şi înger, lucru care mai este numit şi Teofanie. Astfel, atunci cînd ni se vorbește despre Îngerul Domnului că a vorbit lui Agar la persoana I, şi apoi lui Avraam cînd a fost oprit să jertfească pe Isaac etc., se confundă că ar fi fost şi Dumnezeu. Însă în Luca 1:11, cînd a vorbit Îngerul Gavril, sau îngerul Domnului Preotului Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, ni se spune clar că îngerul Domnului a fost trimis de Dumnezeu.

Coloseni capitolul 16 vorbeşte că îngerii ca şi toate lucrurile au fost făcute de Dumnezeu Fiul şi pentru Fiul. În cartea Iov 39:6-7 vedem că îngerii mai sunt numiţi la plural ca şi sunt fiii lui Dumnezeu care stau în prezenţa lui şi îl slujesc. Îngerii şi slujirea lor au o ierarhie bine stabilită, cum ar fi îngeri simpli, arhangheli, etc., adică este vorba despre o slujire bine definită. Spre exemplul Arhanghelul Mihail este căpetenia îngerilor care se luptă cu Diavolul (Apocalipsa 12:3-4), sau Arhanghelul Gavril, este principalul înger, sau îngerul Domnului responsabil de a transmite mesaje (Luca 1:26). De asemenea, ei mai au menirea de a aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni şi peste Diavol (Psalmul 78:49, Matei 13:41-42). Îngerii contribuie la slava şi gloria lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos, încît atunci cînd va veni Isus în slavă să-şi ia biserica, va fi însoţit de o mulţime de îngeri care vor da un ton puternic acestui triumf fără precedent. O slujbă importantă pe care o au îngerii buni este de a transmite mesajul lui Dumnezeu oamenilor prin Cuvînt, oameni, situaţii de viaţă etc. (Apocalipsa 1:16), încît în Evrei 13:2 unii au găzduit îngeri prefăcuţi în oameni pentru a li se vesti ceva, sau a fi încercaţi de Dumnezeu. De asemenea, îngerii buni au menirea de a proteja, încît în Matei 18:10 ni se spune că copiii au îngeri protectori, care văd pururea faţa lui Dumnezeu, răportînd ceea ce se întîmplă cu ei.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: