Posted by: Igor Prisac | October 2, 2007

Sinergetica şi sistemul politic din Republica Moldova

Interviu cu Pr. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Hermann Haken
(Pr. Haken este fondatorul sinergeticii şi a Centrului de Sinergetică
pe lîngă Universitatea-Stuttgart.
În prezent este profesor de onoare la Universitatea-Stuttgart)

Center of Sinergetics, Universität-Stuttgart, 6 februarie 2007


Igor Prisac:
Permiteţi-mi să spun că pentru mine este o onoare să am această ocazie deosebită de a discuta cu dumneavoastră despre sinergetică şi fenomenul sistemului politic, pentru care vă mulţumesc mult.
Care este opinia dumneavoastră în ceea ce priveşte posibilitatea de a analiza noul sistem politic al Republicii Moldova prin prisma sinergeticii?

Pr. Hermann Haken: Dacă ne uităm la contextul istoric, se pare că istoria joacă un mare rol şi oamenii sau naţiunile au o memorie destul de lungă asupra lucrurilor întîmplate. Şi odată cu apariţia noilor sisteme, spre exemplu a celor foste state sovietice, ele încă au o bază a vechilor tradiţii. Şi noi ştim că sunt oameni care au la bază o ideologie sau nişte tradiţii. Luînd în consideraţie parametrul de ordine, Uniunea Sovietică a dispus de un parametru de ordine artificial care era generat de un mic grup de oameni cu o mentalitate revoluţionară şi ideologică, întruchipată în partidul comunist. Ideologia partidului comunist nu era în acord cu dorinţele şi opinia populaţiei. Şi dedesubtul acestui acoperiş superficial al sistemului politic sovietic era, totuşi, populaţia cu simţămintele, speranţele şi tradiţiile ei. Dacă observăm, în multe cazuri, nu numai în Uniunea Sovietică, aceste tradiţii au jucat un mare rol şi au supraviețuit în acel „sistem politic artificial”. Astfel, eu cred că contextul politic şi cel istoric este foarte important, şi trebuie să înţelegem că opinia publică a existat în sistemul trecut şi în cel prezent. Unul din marele parametru de ordine este caracterul naţional. Care este caracterul populaţiei? Îi place să coopereze? Îi place să concureze? Îi place să facă ceva în comun?
Aşa dar, în opinia mea, caracterul naţional este un parametru de ordine care, pe de o parte a fost printat de istorie, şi pe de altă parte de constituţia internă a oamenilor. Acest fapt, în opinia mea, merită de a i se acorda atenţia şi de a se gîndi la parametrul de ordine sinergetic care este un principiu de „înrobire”, ceea ce semnifică că odată ce o atitudine a fost stabilită, atunci mulţi oameni se supun acestei atitudini. Şi cînd încercăm să stabilim un nou sistem politic, ar fi înţelept să vedem care este acest parametru de ordine formal.
Putem să ne întrebăm în ce mod am putea schimba un sistem? În înţelesul sinergetic aceasta poate fi făcut prin schimbarea parametrului de ordine, care este un control indirect şi nu de indicat oamenilor că tu trebuie să faci asta, asta şi asta. Dar, schimbînd doar condiţiile externe (parametrul de ordine), atunci oamenii vor fi deschişi în mod automat acestor condiţii externe. Şi cînd indivizii simt că aceste noi condiţii sunt favorabile pentru ei, atunci ei vor susţine sistemul. Aşadar, aici apare doar întrebarea: cîţi indivizi pot să se dezvolte mai bine în aceste noi condiţii? Aici mai este vorba şi de un anumit patriotism.

Igor Prisac: Cînd vorbit despre acest patriotism putem să ne referim la SUA?

Pr Hermann Haken: Da, întradevăr, în SUA există acea simţire de a fi liber. Şi aici nu este vorba numai de „Statuia Libertăţii”, dar este vorba despre o atitudine specială de a fi liber şi americanii susţin mult acea idee a libertăţii. Acest fapt, nu este neapărat strict necesar de a persista în alte state. În alte state populaţia poate fi mai mult ascultătoare, unde este o dorinţa mare de a te supune cuiva.

Igor Prisac: Ce aţi putea spune, în acest sens, despre Germania?

Pr. Hermann Haken: În trecut era un imperator, de aceea nemţii erau mai mult orientaţi spre a fi ascultători şi supuşi. Şi era o supunere şi o ascultare nespus de mare pînă la cel de-al Doilea Război Mondial. După aceea, a început o creştere mare a influenței americane, şi acum nemţilor le place să dispună de o mai mare libertate decît în trecut. Chiar de la început (după cel de-al Doilea Război Mondial) era o tendinţa mare de a fi supus, deoarece pentru a schimba atitudinea populaţiei este nevoie de un proces destul de îndelungat. Pe de altă parte, este foarte periculos de a face faţă vechii atitudini americane. Eu cred că trebuie să avem grijă de caracterul populaţiei. De exemplu, principiile americane nu sunt atît de mult iubite în Franţa.
Aşadar, eu cred că aici este vorba despre o balanţă şi cînd dorim să dezvoltăm un sistem politic trebuie, mai întîi, să ne gîndim real la sursele ţării şi ale populaţiei, şi de a fi precaut atunci cînd adoptăm idealuri străine asupra întregii populații. Aceasta este un proces lent şi necesită o bună simţire a ceea ce poate fi acceptat sau nu de către indivizi.

Igor Prisac: Cum aţi putea explica criza şi colapsul sistemului Uniunii Sovietice din perspectiva sinergeticii?

Pr. Hermann Haken: Idea de bază a sinergeticii constă în parametrul de ordine, dar parametrii de ordine în sinergetică sunt parametrii de control care sunt condiţiile externe. Şi eu cred că interpretarea în ceea ce priveşte prăbuşirea Uniunii Sovietice, trebuie să o legăm de goana înarmării din timpul lui Ronald Regan. Astfel, SUA a făcut progrese mult mai mari în dezvoltarea tehnologiilor militare şi a tehnologiilor computaţionale. Însă Uniunea Sovietică, de exemplu, utiliza anumite calculatoare americane în aeronautică, şi foloseau echipament american pentru a echipa armata personală. Această goană a înarmării a supraîncărcat, din punct de vedere economic, Uniunea Sovietică. În opinia mea, condiţiile economice şi cele militare au schimbat atît de mult sistemul propriu zis, încît acesta a devenit foarte instabil. Apoi a început acea frică a statelor socialiste precum că nu mai există siguranţă în acest sistem. Potrivit teoriei, cînd sistemul devine instabil, din cauza schimbărilor constrîngerilor externe, sau a celor interne, este necesar doar de un mic eveniment sau de o singură persoană pentru a schimba sistemul. De exemplu, acest rol a fost jucat de „Glasnoti şi Perestroika” lui Gorbaceov. Din cauză că sistemul a fost instabil, mai degrabă sau mai tîrziu, cineva de tipul lui Gorbaceov ar fi contribuit la schimbarea sistemului. Şi condiţiile reale se datorau celor materiale. Problema este că Gorbaceov a făcut ceea ce muţi alţi oameni aveau de gînd să o facă. Înainte ca Gorbaceov să vină la putere, eu am avut nişte discuţii cu cîţiva oameni de ştiinţă din Rusia care mi-au spus, într-un mod ascuns, că trebuie neapărat să fie o schimbare.
Poate că sunt prea cinic, dar luînd un alt exemplu, fosta Republică Germană Democrată, democraţia a fost posibilă de a fi instaurată atît de repede datorită avantajului economic. De aceea, un alt aspect ce ţine de dezvoltarea unui sistem politic, este faptul că economia joacă un rol enorm și ea este, aşa să zicem, primul lucru, şi acest progress poate fi dezvoltată numai atunci cînd este destulă libertate. Este foarte important de a permite oamenilor să ia iniţiativă, să dezvolte idei şi lucruri, şi să stabilească contacte cu statele care prosperă şi sunt dezvoltate economic.
Uniunea Sovietică s-a izolat, şi aceasta a fost o altă constrîngere care a împiedicat-o. Poţi să dezvolţi ceva numai atunci cînd eşti în concurenţă cu cineva, şi această concurenţă trebuie să fie relevantă. Dacă pot discuta liber cu altcineva atunci poţi spune de ce sistemul tău este mai bun. Acest fapt, în Uniunea Sovietică era imposibil de realizat. Era posibil prin definiţie, dar nu ca efect. De aceea, eu cred că aici mai este vorba şi despre un alt lucru numit schimbul dintre indivizi la toate nivele. După cel de-al Doilea Război Mondial era, şi mai este încă, un mare schimb de studenţi, oameni de ştiinţă, turişti şi alţi oameni dintre SUA şi Germania. De asemenea există un mare schimb de acest gen cu Franţa la toate nivele.
Aşadar, din punct de vedere sinergetic, trebuie de schimbat condiţiile economice, politice şi umane în aşa fel încît indivizii automat să genereze schimbarea sistemului. În sistemul politic nu trebuie să impunem condiţii pe care oamenii trebuie să le facă, dar mai degrabă să dezvoltăm condiţiile generale care permit oamenilor să meargă pe calea pe care ei o doresc, şi cînd este nevoie, ocazional, se va recurge la o „conducere uşoară” pentru a corecta lucrurile. Însă atunci cînd există extremism, trebuie de reacţionat, deoarece libertatea nu înseamnă că îţi poţi permite totul în sistemul politic. În aşa fel extremiştii pot veni la putere şi să instaureze o nouă dictatură.

Igor Prisac: Asemenea efecte au avut loc imediat ce a apărut noul stat (Republica Moldova), care nu au permis sistemului să funcţioneze într-un mod democratic, avînd loc diferite crize politice, economice, sociale de mari proporţii pe o perioada de mai bine de un deceniu.

Pr. Hermann Haken: Întradevăr, aceasta este o parte a culturii politice, şi dacă doreşti să schimbi structura şi funcţia, trebuie de schimbat mentalitatea oamenilor. Cum poţi schimba mentalitatea oamenilor? Eu cred că trebuie, mai întîi, de schimbat condiţiile de trai a oamenilor, ca ei să dispună de un salariu decent şi să se bucure de viaţă fiind, astfel, creată bunăstarea. Aici, de fapt, mai există şi o capcană, anume această bunăstare, deoarece oamenii trebuie să fie antrenaţi, sau să obţină spiritul, că ei trebuie să-şi obţină bunurile prin eforturile lor proprii. În Uniunea Sovietică populaţia a fost educată că totul se obţine de la stat. Contrariul este SUA, unde lucrurile sunt obţinute prin iniţiativă proprie. De aceea, unica întrebare este: Care este modalitatea de a susţine această iniţiativă proprie? Statul este „tatăl sau mama” ta, şi dacă faci ceea ce „tatăl sau mama” ta doreşte, atunci poţi obţine ceva ajutor, altfel vei fi neglijat.

Igor Prisac:
Aţi menţionat în cartea dumneavoastră „Tainele Naturii. Sinergetica: învăţătura despre interdependenţă” că sistemele politice ale noilor state independente au un pericol de a da un eşec, şi este nevoie neapărat de o cooperare şi de o susţinere de către alte state sau instituţii internaţionale. Cum aţi putea dezvolta această idee?

Pr. Hermann Haken: Întradevăr, acestea trebuie să fie stabilizate de către alte instituţii. Deoarece sunt grupuri care au profitat de către sistemul vechi şi ei încearcă să introducă sistemul nou în cel vechi. Cunoaştem acest fapt făcînd referinţă la Portugalia care a fost în pericolul de a deveni un stat comunist, dar din cauza Uniunii Europene, care a ajutat-o din punct de vedere economic, a fost determinată să se dezvolte şi să devină un stat non-comunist. De aceea, eu cred că dacă ceva este într-o perioadă de tranziţie, şi structura veche a fost distrusă, atunci problema consta în aceea cum de stabilizat sistemul şi ca oamenii să nu dorească de aşi recăpăta pe „tatăl cel vechi”. Şi într-o astfel de situaţie este foarte important de stabilit cît mai multe legături cu alte state şi instituţii internaţionale.

Igor Prisac: Sinergetica are tendința de a cerceta şi studia crearea ordinii din haos. Cum ar putea fi aplicată această teorie unui sistem politic în tranziţie, care încă nu este durabil sau stabil, şi cum acest sistem poate prospera? Cum acest parametru de ordine este creat?

Pr. Hermann Haken: Unde nu este nici-un parametru de ordine, acolo nu este nici ordine. Parametrul de ordine în termeni tehnici „înrobeşte indivizii”. În acest sens, este nevoie de un anumit timp cînd oamenii vor învăţa să urmărească anumite reguli în viaţa politică şi care-i va ajuta de a îmbunătăţi situaţia veche. Aceasta poate fi obţinut, de exemplu, prin referirea la alte naţiuni care au avut succes, şi de stabilit contacte cît mai strînse cu aceste state. Uniunea Europeană trebuie să fie încurajată de a întări legăturile cu Republica Moldova şi de a permite cetăţenilor ei să călătorească pe o anumită perioadă în statele europene, în special a tinerilor. Un exemplu, în acest sens, ar servi schimbul de studenţi. Astfel, va fi asimilat și perceput faptul cum funcţionează democraţia.
Este foarte important, în acest sens, de a se dezvolta comerţul, care este un aspect destul de important, şi de căutat cum de realizat bunurile în alte state. Trebuie de folosit acest rol al tranziţiei şi faptul că sunteţi un stat cu multe etnii şi de translat între vest şi est, de dezvoltat servicii de traducere a cărţilor, articolelor, punerea la dispoziţie a traducătorilor, sau probabil puteţi dezvolta o industrie a softurilor. După cum am înţeles, Republica Moldova, este o ţară preponderent agrară, dar voi trebuie să ieşiţi din această situaţie. Nu este neapărat ca să direcţionaţi economia numai spre industrializare, dar spre intelectualizare.
Cînd analizăm un astfel de sistem, sunt două lucruri pe care trebuie să le luăm în consideraţie, unul din care sunt costrîngerile externe. Această înseamnă că nu trebuie să faceţi presiune, dar o conlucrare cu opinia publică. Pe de altă parte, cunoaştem din exemplul a mai multor sisteme sinergetice că este necesar să existe schimbul de energie, materie şi informaţiei (input) de genul ideilor şi a altor lucruri. Este important de a dispune permanent de un flux de idei şi informaţie utilă. Eu cred că este periculos cînd circulă informaţie inutilă. Oamenii doresc să fie distraţi cînd ei privesc televizorul sau diferite jurnale. Dar acestea trebuie să conţină informaţie utilă care le poate ajuta oamenilor ce pot ei să facă cu aceasta, în ce mod această informaţie poate să ajute cetăţenii de a trăi mai bine şi să aibă succes. Acestea sunt două lucruri care sunt foarte importante: constrîngerile externe şi aceste intrări în sistem (inputs). Şi este foarte important de a susţine iniţiativa indivizilor care va îmbunătăţi viaţa lor.

Igor Prisac: Vă mulţumesc mult pentru această discuţie nespus de utilă pentru a înţelege, din punctul de vedere al sinergeticii, funcţionarea unui sistem politic şi în special al celui din Republica Moldova. Sunt sigur că aceste idei mă vor ajuta pe mine personal în cercetarea sistemului politic din Republica Moldova şi pe alţi cercetători care sunt interesaţi de viziunea sinergetică privind sistemele sociale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: