Posted by: Igor Prisac | September 22, 2007

Creştinul şi viaţa politică

Auzim adesea, de la mai mulţi, că implicarea noastră în viaţa politică este un lucru greşit şi nu este potrivită unui creştin adevărat. Această opinie ar părea întemeiată deoarece în cele mai multe cazuri politica statală, politica de partid şi a celor implicaţi în procesul luării deciziilor are un caracter corupt, mafiot, fiind dominată de nedreptate şi nu vine în întîmpinarea nevoilor cetăţenilor. Însă problema majoră în formularea unei astfel de opinii  faţă de implicarea creştinilor în viaţa politică, este neîţelegerea naturii acestui mijloc de impact şi transformare socială care este politica . Sunt o mulţime de definiţii care încearcă să definească ce prezintă politicul sau viaţa politică, însă definiţia care ne va ajuta să înţelegem importanţa acesteia, şi care este lipsită de orice conotaţie ideologică, religioasă sau culturală, este faptul că politica reprezintă arta de a soluţiona problemele statale şi sociale. Această definiţie este, de fapt, ceea ce ar trebui să reprezinte politica unui stat democratic cum se pretinde a fi Republica Moldova. Pornind de la această definiţie, considerăm că implicarea creştinilor în procesul de luare a deciziilor statale ar fi necesară, deoarece un adevărat creştin are ca valoare a vieţii sale să slujească şi să îndeplinească obligaţiunile funcţiilor sale cu bună credinţă şi cu frică Dumnezeu.
Politica şi factorii de decizie au o nevoie stringentă de oameni integri şi cu frică de Dumnezeu, deoarece numai astfel putem să transformăm acest fenomen, atît de important pentru statul şi societatea noastră, care este politicul sau sistemul politic cum au făcut în antichitate. Un asemenea exemplu l-ar servi fostul preşedinte SUA, Ronald Reagan, care era criticat, în ascuns, că foloseşte prea multe referinţe biblice în discursurile sale, şi se conducea, în orice activitate politică, de principiile creştine, dar a fost o personalitate care a adus SUA la culmea ei, făcînd-o unica supraputere în lume, îngropînd Uniunea Sovietică.
Menirea unui creştin este să facă tot posibilul de a contribui la lărgirea împărăţiei lui Dumnezeu prin creşterea numărului celor ce-l urmează pe Isus Hristos, creştinii adevăraţi, şi trăiesc cu adevărat o viaţă creştină. Astfel, odată cu această lărgire, fie în familie, fie în mijlocul uni mic grup de oameni, fie la nivel de naţiune, se instaurează valorile şi regulile împărăţiei lui Dumnezeu care sunt: nu fura, nu minţi, iubeşte-ţi aproapele, să nu preacurveşti (adică să nu fii implicat în acte imorale), etc. Pentru a lărgi asemenea reguli şi asemenea valori în rîndurile celor implicaţi în politică, este evident că rolul creştinilor în deciziile statele prezintă o importantă şi necesară. Numai astfel ne putem imagina o conducere care ar veni să servească şi să întîmpine interesele cetăţenilor, numai prin promovarea valorilor şi a regulilor creştine în rîndurile factorilor de decizie. Astfel, un stat cu adevărat creştin, unde majoritatea credincioşilor adevăraţi vor domina politica, va avea parte, cu certitudine, de bunăstare şi nivelul de viaţă poate creşte simţitor. Acest fapt nu este demonstrat numai de anumite vorbe, sau de anumite spuse teologice, ci este o realitate deja demostrată de cîteva secole. Spre exemplu în utlimii ani s-a calculat că venitul statelor, care mulţi ani la rînd au fost leagănul creştinismului (SUA, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, etc. ) este de cel puţin 5 ori mai mare decît în statele care nu sunt creştine. De fapt, această realitate a fost enunţată încă în sec. XIX de marele sociolog german Max Weber, în renumita sa lucrare „Etica Protestantă şi Spiritul Capitalismului”, care argumenta că statele protestante sunt cele mai bogate din lume. Însă realitatea este, că multe din aceste state care se mai pretind a fi creştine ca Franţa, Germania, Marea Britanie, sunt pe calea uitării valorilor creștine, de aceea apar tot mai multe dificultăți economice în aceste state.
Această realitate ne spune, încă odată, că implicarea creștinilor şi a oamenilor integri în politică este importantă. Şi, de fapt, aceasta începe cu exprimarea votului său la alegerile generale. Alegerea este cea mai mare ocazie cînd poţi contribui la formarea noii conduceri. Pentru aceasta, fiecare trebuie să-şi dea interesul cît mai sporit în a se informa nu numai despre platforma electorală, dar şi despre fundamentul concurenţilor electorali în ceea ce priveşte valorile moral-creștine. Chiar dacă nu poţi fi implicat, ca şi creştin, în mod direct în politică, poţi contribui prin votul tău la promovarea unui concurent electoral care are un fundament creştin evindent. De asemenea, implicarea unui credincios în viaţa politică a ţării poate avea loc prin exprimarea voinţei de a încerca să schimbi anumite lucruri la nivel naţional prin scrisori sau prin comunicare directă cu demnitarii şi autorităţile statului, şi printr-un asemenea dialog să schimbi împreună anumite lucruri din ţară.

Societatea civilă exprimată prin ONG-uri este şi ea o metodă destul de rezonabilă în a aduce schimbare socioeconomică, în special de noi creștinii. Este o cale destul de eficientă, fără lupte politice şi nu necestită resurse mari.
În ceea ce priveşte partidele politice, cred că mai rezonabil este să te implici într-un partid care promovează cu adevărat valorile moral-creştine, decît să încerci să fondez un alt partid, şi să iroseşti energia pentru al promova şi al creşte. Pur şi simplu prin implicarea într-un partid care deja există, impactul şi comunicarea cu mai mulţi oameni va fi mai mare prin trăirea ta, fiind o lumină prin înţelepciune şi fapte bune. Aici trebuie să atragem atenţia că scopul unui partid este de a obţine puterea cu orice preţ, de aceea intenţia de a forma un alt partid formează o opinie în rîndurile populaţiei precum că scopul acestor fondatori este de a căpătat puterea, şi nimic mai mult. Pe cînd implicarea activă a unui om integru în viaţa politică, print-un partid politic deja existent şi bine consolidat, ar fi mult eficientă şi impactul său ar fi mai mare nu numia în conducerea ţării, ci şi în rîndurilor colegilor de partid, contribuind împreună la transformarea ţării. Or, unde este mai multă unitate, şi mai puţină fragmentare politică, acolo lucrurile au mers şi merg mult mai bine. De fapt, în cele mai dezvoltate state ale lumii precum SUA, Marea Britanie, Germania, existenţa a doar două partide mari şi bine consolidate determină o stabilitate politică mai mare, încît procesul luării deciziilor este mult mai eficient decît într-un stat dominat de o mulţime de partiduleţe, care fiecare îşi urmăreşte un scop propriu şi în detrimentul populaţiei.
De asemenea, dacă eşti un creştin cu adevărat şi ai şansa de a activa în structurile de stat şi organele decizionale, precum Guvernul Republicii Moldova (RM), Parlamentul RM, Ministerele şi Departamentele RM, Primăriile şi Consiliile Raionale din RM, şi alte autorităţi, doresc să spun că ai o ocazie de a contribui la un impact şi o transformarea de proporţii în statul tău prin faptele bune, lumina şi exemplu pe care-l vei arăta colegilor tăi şi prin modul tău de a acţiona. Cu siguranţă că Dumnezeu te va binecuvînta ca alăturarea ta la o asemenea reponsabilitate să se bucure de succes şi să fie benefică pentru întreaga societatea din Republicii Modova.

Totuşi, ceea ce trebuie să cunoască orice credincios în Domnul Isus ca Domnul şi Salvatorul omenirii, este că puterea Duhului Sfînt este net superioară faţă de ce-a politică, pămîntească şi omenească.  Cei care nu cred acest fapt, pot să citească cartea biblică Faptelele Apostolilor şi să vă convingeți ce transformare, spirituală, socială şi economică au demonstrat primii creștini avînd puterea şi umplerea cu Duhul Sfînt. Adevărul cu care doresc să închei este că implicarea creştinilor în politică nu trebuie să aibă scopul în sine de a obţine, menţine şi exercita puterea politică cu orice preţ, dar ca Domnul Isus să fie proclam în vieţile noastre prin puterea Duhului Sfînt la nivel de comunitate, factori de decizie, economie, şi la nivel de ţară. Dacă implicarea într-un partid politic îţi deschide astfel de uşi, atunci eşti liber să o faci, fiindcă Dumnezeu va fi cu tine. Dacă ai alte scopuri, atunci fii sigur că puterea Duhului Sfînt, care este cea mai mare putere din univers, nu te va călăuzi.

(Articolul a fost publicat în Ziarul Liber, Nr. 5 din 22 septembrie 2007)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: