Posted by: Igor Prisac | September 21, 2007

Divinitatea Domnului Isus Hristos

 

Secole la rînd, problema divinităţii sau a dumnezeirii Fiul lui Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos, a fost permenent discutată şi chiar a dus la apariţia diferitor erezii şi religii ca Islamul, Mormonii, Martorii lui Iehova, etc. De fapt o deosebire importantă dintre Creştinism şi alte religii sau secte religioase este anume în Dumnezeirea lui Isus Hristos. Spre exemplu Musulmanii îl proclamă pe Isus Hristos ca un om excepţional şi ca prooroc care a dat învăţături demne de urmat. Martorii lui Iehova îl propovăduiesc pe Hristos ca un Înger cu grad mare sau Arhanghenl, asemenea Arhanghelului Mihail sau Arhanghelului Gavril. Însă cea mai mare problemă a necredinţei în dumnezeirea lui Isus Hristos ne-o spune însuşi Domnul Isus în Ioan 8:24, că cei ce nu cread că Isus Hristos este Iahve, adică Eu sînt sau Dumnezeu, vor muri în păcatele lor.

Despre divinitatea lui Isus este scris peste tot în Sfînta Scriptura, prin care a vorbit şi vorbeşte Dumnezeu oamenilor. Despre aceasta ne vorbeşte foarte accentuat Apostolul Pavel în cartea Evrei capitolul 1 unde se enumeră locurile principale din Veciul Testament care vorbesc despre divinitatea lui Isus Hristos. În Evrei 1:5 Pavel ne spune depspre faptul că Isus Hristos este fiul lui Dumnezeu şi este născut din Dumnezeu, lucru depre care ni se afirmă în Psalmul 2:7. Un verset puternic la care face referinţă Apostolul Pavel este cel din Psalmul 45:6-7 unde Dumnezeu îl numeşte pe Isus Dumnezeule. Acelaşi lucru este afirmat şi în Psalmul 11:5, 33:5, 102:25-27, etc.

Dumnezeirea lui Isus Hristos a fost accentuată însuşi de Domnul Isus Hrisots spunînd că El şi Dumnezeu Tatăl una sunt(Ioan 10:30), şi că cine la văzut pe El l-a şi văzut pe Tatăl (Ioan 14:9), fiindcă El este strălucirea şi reflectarea Slavei Tatălui, precum şi reprezentarea fiinţei Tatălui (Evrei 1:3).

Un alt lucru pe care-l învăţăm despre divinitatea Domnului Isus este că Tatăl lucrează prin Fiul. Dumnezeu Tatăl ne-a vorbit prin Fiul la sfîrşitul zilelor (Evrei 1:1), de asemenea Dumnzeu Tatăl prin Fiul Isus Hristos a întemeiat pămîntul şi a făcut toate lucrurile (Evrei 1:10). De semenea prin Fiul Isus Hrostos Dumnezeu Tatăl a salvat omenirea de la păcat ( Evrei 1:3).

Deci, nu există vre-o îndoială, în lumina Cuvîntului lui Dumnezeu Biblia, în susţine că Isus Hristos este Dumnezeu. El nu a fost doar un înger, ci Dumnezeu care stă la cîrma universului este în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfînt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: